Algi morskie

Do największych wodorostów morskich należą algi brunatne, które mają urozmaicony kształt, a ich długość sięga 35-45 m. Przeważnie występują one na płytkich wodach oraz wzdłuż przybrzeżnych skał. Ze względu na duży rozmiar i stosunkowo łatwy zbiór algi brunatne mają największe zastosowanie w żywieniu zwierząt. Poza tym są wykorzystywane w przemyśle spożywczym, kosmetycznym, farmaceutycznym oraz do produkcji nawozów organicznych.

img_4743Algi morskie są naturalnie zbilansowanym źródłem substancji biologicznie czynnych i składników odżywczych. Zwykle w suchej masie zawierają one ok. 20% substancji mineralnych, są dobrym źródłem sodu, potasu, żelaza, cynku i jodu oraz zawierają szereg pierwiastków śladowych. Większość minerałów występuje w postaci łatwo przyswajalnych związków organicznych. Algi zawierają też duże ilości chlorków, które ograniczają rozwój bakterii chorobotwórczych. Wśród węglowodanów największy udział stanowią cenne polisacharydy: alginiany, fukoidyna i laminaryna. Mają one stabilizujące działanie na środowisko przewodu pokarmowego poprzez stymulowanie i utrzymanie aktywności korzystnej mikroflory. Dodatkowo kwas alginowy ma zdolność wypierania niepożądanych metali ciężkich, a fukoidyna posiada silne działanie przeciwzapalne. Charakterystyczną cechą alg morskich jest wysoka jest zawartość beta-karotenu, tokoferolu, niacyny oraz witaminy C.

Dodatek alg morskich do paszy zwiększa przyswajalność składników pokarmowych, poprawia produkcyjność zwierząt i wskaźniki reprodukcyjne, podnosi odporność przeciwko chorobom oraz jakość produktów zwierzęcych.

Algi brunatne zbierane są specjalną metodą na czystych akwenach morskich, suszone termicznie, a następnie mielone. Po obróbce technologicznej produkt jest dostępny w formie mączki stosowanej w produkcji premiksów, odżywek mineralno-witaminowych oraz mieszanek paszowych dla bydła, owiec, koni, trzody chlewnej, drobiu, zwierząt futerkowych, psów, kotów oraz organizmów wodnych (ryby, krewetki). Bilansowanie najlepiej prowadzić w oparciu o fizjologiczne zapotrzebowanie danego gatunku zwierząt na główne składniki biologicznie czynne (np. jod, potas, sód, witamina C, beta-karoten).

algeafeed-lAscophyllum nodosum

Alga gat. Ascophyllum nodosum jest dominującym wodorostem w północnej części Atlantyku. Charakteryzuje się jajowatymi pęcherzykami. Zbiory mogą być prowadzone przez cały rok. Przeciętna zawartość niektórych składników w suchej masie: kwas alginowy – 25 %, K – 2,5%, J – 900 mg/kg, Fe – 600 mg/kg, witamina C – 600 mg/kg. Dawka zalecana w żywieniu zwierząt wynosi od 2 kg mączki na tonę mieszanki paszowej (zalecenia niemieckie) do 10 kg dla krów mlecznych i kur niosek oraz 20 kg dla świń i innych gatunków zwierząt (zalecenia skandynawskie).

Morszczyn pęcherzykowaty

Morszczyn pęcherzykowaty, tj. alga gat. Fucus vesiculosus występuje na obszarze Północnego Atlantyku. Plecha tego wodorostu jest opatrzona pęcherzykami pławnymi. Ręczny zbiór odbywa się przez cały rok. Wodorost ten został wpisany do Europejskiej Farmakopei. Przeciętna zawartość niektórych składników w suchej masie: kwas alginowy – 20 %, fukoidyna – 11%, K – 6,5%, J – 500 mg/kg, Fe – 150 mg/kg.

Listownica palczasta

Listownica palczasta, tj. alga gat. Laminaria digitata występuje w północnej części Atlantyku i Pacyfiku. Wyłania się jedynie podczas wiosennych przypływów, dlatego jej zbiór przypada na okres od maja do października. Wyciągana jest za pomocą specjalnej dźwigni hydraulicznej. Listownica posiada zdolność gromadzenia wyjątkowo dużych ilości jodu, dlatego jest wykorzystywana do produkcji preparatów tego pierwiastka. Alga ta jest też szeroko stosowana jako surowiec do produkcji kwasu alginowego. Przeciętna zawartość niektórych składników w suchej masie: kwas alginowy – 32 %, laminaryna – 14%, K – 3%, J – 5000 mg/kg, Fe – 45 mg/kg.

Firma Algavita posiada w swojej ofercie mączki o różnym stopniu rozdrobnienia z alg morskich rodzaju Ascophyllum, Fucus i Laminaria. Możemy zaoferować również mieszanki zawierające kilka rodzajów alg. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat oferowanych produktów prosimy o bezpośredni kontakt z firmą Algavita.