Algi morskie

Mieszkańcy wybrzeży z Europy, Nowej Zelandii czy Dalekiego Wschodu od wieków wykorzystują wodorosty w żywieniu koni, owiec, krów i świń. Wyniki stosowania różnych alg morskich w żywieniu zwierząt gospodarskich wskazują na ich chętne pobieranie i dobrą przyswajalność. Stwierdzono, że wodorosty mogą być źródłem białka, witamin, związków mineralnych i substancji bioaktywnych, a ich stosowanie poprawia jakość produktów pochodzenia zwierzęcego (mięsa, mleka, jaj).

Coraz większe zainteresowanie w ostatnim czasie wzbudzają mikralgi – mikroorganizmy fotosyntetyzujące, które w szybkim tempie produkują biomasę z energii słonecznej, dwutlenku węgla i składników odżywczych znajdujących się w wodzie. Opracowanie kontrolowanej hodowli mikroalg umożliwiło szersze wykorzystanie biomasy z tych mikroorganizmów w żywieniu zwierząt.

Intensywna produkcja rolnicza powoduje zubożenie gleb i niedobory związków odżywczych w roślinach paszowych, co negatywnie wpływa na zdrowie i wyniki produkcyjne zwierząt gospodarskich. Szczególnie dotkliwe skutki ma niedobór mikroelementów, któremu standardowo zapobiega się stosując premiksy mineralno-witaminowe. Należy jednak zaznaczyć, że zbilansowanie mikroelementów w premiksach jest niezwykle trudnym zadaniem. Według ekspertów najlepszym rozwiązaniem byłoby podawanie zwierzętom wodorostów, które dzięki zdolności pochłaniania z wody substancji nieorganicznych zawierają naturalnie zbilansowany zestaw mikroelementów w postaci dobrze przyswajalnych związków.

Zakaz stosowania antybiotykowych stymulatorów wzrostu skłania hodowców do poszukiwania podobnie działających produktów naturalnych. Jednym z alternatywnych rozwiązań są algi morskie zawierające oligosacharydy o działaniu prebiotycznym.

Sektor paszowy szczególnie potrzebuje alternatywnych źródeł białka, które mogłyby zastąpić tradycyjnie stosowaną śrutę sojową. Poszukiwane są też źródła naturalnych barwników, karotenoidów i nienasyconych kwasów tłuszczowych. Wydaje się, że biomasa z mikroalg może być dobrą alternatywą w uzupełnieniu dawki pokarmowej w niezbędne aminokwasy (Chlorella), barwniki i kwasy fenolowe (Spirulina) oraz kwasy omega-3 (Schizochytrium).

Firma Algavita proponuje szeroki zakres rozwiązań umożliwiających elastyczne zastosowanie alg morskich w żywieniu zwierząt. Możemy zaoferować mączki z wodorostów Ascophyllum o różnym stopniu rozdrobnienia, co pozwala dostosować produkt do potrzeb różnych gatunków zwierząt oraz możliwości technologicznych. Ze względu na szczególną wrażliwość koni na pył, dla tych zwierząt proponujemy mączkę pozbawioną frakcji pylistej. Na specjalne zamówienie produkujemy również mikronizowaną mączkę z wodorostów.

Sucha biomasa z cennych mikroalg jest standardowo pakowana w bębny, ale na specjalne zamówienie oferujemy też opcję mniejszych opakowań w postaci plastikowych słoików. Mikroalgi z rodzaju Schizochytrium poddajemy procesowi mikrootoczkowania, co ułatwia ich transport, przechowywanie i zastosowanie.

W celu uzyskania bliższych informacji o możliwości zastosowania różnych gatunków alg morskich w żywieniu poszczególnych gatunków zwierząt prosimy o bezpośredni kontakt z firmą Algavita.