Kontakt


Algavita Sp. z o.o.

ul. Kołobrzeska 52F/9

05-510 Konstancin-Jeziorna


tel. 501 561 336

e-mail: algavita@algavita.pl


NIP 951-19-48-130

REGON 016097458

Sąd Rejonowy m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000091962

Nr konta bankowego: 29 1440 1101 0000 0000 0538 4559