Baza wiedzy

  1.    Czynniki wpływające na jakość skorupy jaja   –  Międzynarodowe Wiadomości Drobiarskie, 1/1996
  2.    Jakość skorupy jaj – problem dietetyki weterynaryjnej   –  M.Fiuk, Magazyn Drobiarstwo, 5-6/1997
  3.    Wytrzymałość skorupy jaja: przyczyny stłuczek (ang.)   –  Eggshell Strength: The Causes of Egg Breakage, Zootecnica International, January 1990
  4.    Sterowanie podażą wapnia – wymóg nowoczesnego żywienia kur niosek   –  E.Giejbowicz, Ogólnopolski Informator Drobiarski, 12/2002
  5.    Wapń w żywieniu kur (rozdział)   –  M.L.Scott, M.C.Nesheim, R.J.Young, Żywienie kur (tłumaczenie), PWRiL, Warszawa, 1978
  6.    Muszle ostryg OYTA – doskonałe źródło wapnia dla drobiu typu mięsnego   –  Ogólnopolski Informator Drobiarski, 3/2003