Enzymy

Oferowane preparaty enzymatyczne są produkowane przez bułgarską firmę biotechnologiczną Vemo99 – renomowanego producenta enzymów, stosowanych zarówno w przemyśle paszowym, jak i spożywczym. Dzięki wysokim standardom jakości oraz rozsądnym cenom firma ta zyskała doskonałą reputację nie tylko w krajach europejskich, ale także na wielu rynkach globalnych.

W wyniku szeroko zakrojonych prac badawczych w firmie powstała seria paszowych preparatów enzymatycznych, które wyróżnia unikalny skład i wysoka skuteczność.

VemoZyme 100

Preparat wieloenzymatyczny o szerokim spektrum działania przeznaczony dla zwierząt monogastrycznych. Zawiera ksylanazę, beta-glukanazę, celulazę (wspomagające trawienie pszenicy, pszenżyta, żyta, jęczmienia i owsa), alfa-galaktozydazę i beta-mannazę (wspomagające trawienie kukurydzy, soi i grochu).  Uzupełniają one naturalne enzymy organizmu zwierząt (alfa-amylazę, proteazę i lipazę). Stabilizowana kombinacja odpowiednio dobranych enzymów okazała się wyjątkowo skuteczna.

Zastosowanie preparatu VemoZyme 100 pozwala na większą elastyczność w układaniu receptur mieszanek paszowych oraz stosowanie tańszych surowców paszowych. Preparat istotnie poprawia wykorzystanie paszy i zwiększa produkcyjność (szczególnie przyrosty u brojlerów i tuczników), co znajduje odzwierciedlenie w wyższej opłacalności produkcji. Dodatkowym efektem stosowania VemoZyme 100 jest zmniejszenie lepkości i wilgotności odchodów, co poprawia warunki higieniczne w pomieszczeniach inwentarskich oraz jakość produktów (szczególnie jaj).

Preparat VemoZyme 100 jest kompatybilny ze wszystkimi dodatkami paszowymi, zachowuje stabilność w procesie granulowania pasz oraz nie wymaga okresu karencji).

Preparat jest rekomendowany jako dodatek do pasz opartych na pszenicy, życie i jęczmieniu. Zalecane dawkowanie preparatu VemoZyme 100 wynosi: 100-300 g na tonę paszy dla trzody chlewnej i drobiu oraz 120-180 g na tonę paszy dla kur niosek.

VemoZyme F5000

Fityniany należą do głównych substancji antyżywieniowych w paszy dla zwierząt monogastrycznych, ponieważ ograniczają wykorzystanie fosforu i innych składników pokarmowych. Znanym i sprawdzonym sposobem na rozkład kompleksów fitynianów jest dodatek do paszy enzymu fitazy, która nie jest produkowana przez zwierzęta.

VemoZyme F5000 to preparat fitazy wykazujący aktywność minimum 5000 FTU/g w zakresie pH od 2,0 do 6,0. Produkt jest termostabilny, co oznacza, że nie traci aktywności zarówno podczas przechowywania, jak i w standardowych procesach mieszania i granulowania.

Szacuje się, że zastosowanie termostabilnej fitazy zwiększa wykorzystanie zawartego w paszy fosforu o 40-60%, dzięki czemu możliwe jest ograniczenie dodatku do paszy fosforu nieorganicznego o 6-8 kg/t. Dodatkowo fitaza poprawia stopnień wykorzystania wapnia, cynku, miedzi, magnezu i innych minerałów, a także białka, skrobi i lipidów.

Udowodniono, że zastosowanie preparatu VemoZyme F5000 u drobiu i trzody chlewnej istotnie zwiększa współczynnik wykorzystania paszy i wskaźniki wydajności zwierząt. W rezultacie poprawia się opłacalność produkcji, a zmniejszenie zawartości fosforu w odchodach zwierząt ma korzystny efekt środowiskowy.

Zalecane dawkowanie preparatu VemoZyme F5000 wynosi: 100-150 g na tonę paszy dla trzody chlewnej i drobiu oraz 60-90 g na tonę paszy dla kur niosek.