Dla drobiu mięsnego

Intensyfikacja produkcji drobiarskiej przyniosła wzrost problemów ze zdrowotnością ptaków. W produkcji kurcząt brojlerów i indyków rozpowszechniło się zjawisko tzw. słabych nóg, kiedy to duża część ptaków ma trudności z chodzeniem, ma utrudniony chód, chwiejny krok. W Danii problem ten dotyczy około 1/3 ptaków. Przyczyną tej dolegliwości jest fakt, że tempo wzrostu kości nie nadąża za wzrostem wagi mięśni.

Problem słabych nóg najczęściej dotyczy ciężkich typów użytkowych indyków, które wyróżniają się większą masą ciała. Długie siedzenie prowadzi do uszkodzenia mięśni piersiowych. W rezultacie takie ptaki są brakowane na ubojni, a to oznacza dla hodowcy znaczne straty finansowe.

Zjawisko „słabych nóg” szczególnie się nasiliło po ograniczeniu używania w paszach tak cennego składnika jak mączka mięsno-kostna. Niedobór łatwo przyswajalnego wapnia w paszy zwiększył również śmiertelność ptaków, co dodatkowo pogorszyło ekonomikę produkcji. Wzrosło więc zapotrzebowanie na inne surowce stanowiące źródła łatwo wchłanianego wapnia dla drobiu.

Wysoka biodostępność wapnia z muszli ostryg OYTA (wchłania się w przewodzie pokarmowym w 100%) jest dobrze udokumentowana. W tym samym czasie pojawiły się sygnały niemieckich i austriackich producentów brojlerów o tym, że udało im się znacznie ograniczyć problem schorzeń nóg systematycznie stosując w paszy muszli ostryg OYTA. Zainicjowało to rozpoczęcie w 1999 roku szeroko zakrojonych badań mających na celu sprawdzenie tych pozytywnych efektów. Zostały one przeprowadzone na europejskich fermach kurcząt brojlerów oraz indyków.

Wyniki przeprowadzonych badań dowodzą, że ptaki z grup doświadczalnych, które otrzymywały w paszy dodatek niewielkiej ilości muszli ostryg OYTA były zdrowsze, wyróżniały się większymi przyrostami, mniejszym spożyciem paszy oraz niższą śmiertelnością w porównaniu z grupą kontrolną. Wszystko to oznacza dla producenta poprawę opłacalności produkcji przy zastosowaniu tego dodatku.

Wyniki badań wskazują, że już od 5 dnia życia indyków należy dodawać do paszy około 1,5% muszli ostryg OYTA1. Ptaki zwykle nie zjadają więcej niż 1,5-2% tego dodatku z mieszanki. Taką samą ilość muszli ostryg zaleca się dodawać do karmideł przy ich oddzielnym podawaniu. Szczególnie korzystne okazało się skarmianie muszli ostryg OYTA do paszy dla ciężkich typów użytkowych indyków. Odnotowano poprawę zdrowotności nóg, mniejszą śmiertelność, lepsze wykorzystanie paszy oraz rzadsze brakowania w ubojni.

Dla kurcząt brojlerów zaleca się stosowanie jako substytutu kredy 1% muszli ostryg OYTA1 w mieszance typu „starter” zaczynając od 7 dnia życia ptaków. Przez pierwsze dni kurczęta wybierają z karmideł mniejsze kawałki, później zaś zaczynają pobierać wszystkie. Taką suplementację należy stosować do 10 dnia przed ubojem. Rezultaty przeprowadzonych badań wskazują, że wynikiem zastosowania muszli ostryg OYTA jest mniejsza śmiertelność oraz większe przyrosty masy ciała, co po odliczeniu kosztów zakupu preparatu daje hodowcy dodatkowe zyski.